• pl
  • en
  • de
  • ru


Dotacje

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Odlewnia Teriel Sp. z o. o. ul. Lipowa 2a, 63-800 Gostyń

informuje, że zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania gatunków żeliwa o podwyższonych parametrach”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 –Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFuHfjwD4d8 

Kontakt

kontakt

TERIEL Sp. z o.o.
ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń

tel. 65 572 08 20
fax 65 572 08 64

jak do nas dojechać