Dotacje

Dotacje

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

PLANOWANE EFEKTY:

Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa (szt.) -3

WARTOŚĆ PROJEKTU: 344 533,44 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 344 533,44 PLN

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Odlewnia Teriel Sp. z o. o. ul. Lipowa 2a, 63-800 Gostyń informuje, że zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania gatunków żeliwa o podwyższonych parametrach”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 –Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Teriel Sp. z o.o.

ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń

tel. 65 572 08 20
fax 65 572 08 64 (Sekretariat)
fax 65 572 08 32 (Zakupy)

gostyn@teriel.com.pl

NIP: 613-14-57-022

KRS 0000 13 66 70
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy - 1.000.000 zł 

Skontaktuj się z nami