Dotacje

Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE

Odlewnia Teriel Sp. z o. o. ul. Lipowa 2a, 63-800 Gostyń informuje, że zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania gatunków żeliwa o podwyższonych parametrach”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 –Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Teriel Sp. z o.o.

ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń

tel. 65 572 08 20
fax 65 572 08 64 (Sekretariat)
fax 65 572 14 05 (Dział Handlowy)
fax 65 572 08 32 (Zakupy)

gostyn@teriel.com.pl

NIP: 613-14-57-022

KRS 0000 13 66 70
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy - 1.000.000 zł 

Skontaktuj się z nami