Jakość

Jakość

LABORATORIUM WYPOSAŻONE JEST W:

 • ramię pomiarowe FARO
 • uniwersalną maszynę wytrzymałościową - ZWICK Z100 ProLine
 • młot do badania udarności - ZWICK typ RKP 450 GE
 • twardościomierz Brinella - ZWICK ZHB 3000; optyka do odczytu BOSS OS-300WE-7
 • urządzenie do badania ultradźwiękami KARL DEUTSCH Echometer 1077/6 oraz 1075
 • spektrometr SPECTROLAB
 • mikroskop
 • piec do wytopów MINCO-ROTOCAST
 • cyfrowy sprzęt pomiarowy
 • urządzenie do badania właściwości mas formierskich
 • analizator węgla i siarki firmy Leco
 • miernik grubości powłok malarskich
 • System analizy termicznej ITACA.

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY:

 • badania rentgenowskie (zgodnie z normą PN-EN 12681:2005)
 • badania magnetyczne (zgodnie z normą PN-EN 1369).

Wysoką jakość produkowanych odlewów, jak również szybkie uruchamianie nowych pozycji zgodnie z oczekiwaniami klientów, zapewnia nowoczesna technologia wytwarzania oraz doświadczona międzynarodowa kadra inżynieryjno-techniczna pracująca na programach:

 • Solid Edge ST9 (CAD)
 • Novaflow& Solid (symulacje).

ANALIZA SPEKTRALNA

Jest jedną z dwóch metod jakie używany do określenia składu chemicznego ciekłego metalu. Każdy poszczególny wytop jest badany pod względem zgodności składu chemicznego z wyznaczonymi specyfikacjami.

ANALIZA TERMICZNA

Jest drugą metodą jaką używamy na określenie składu chemicznego ciekłego metalu. Dzięki szybkości w określaniu parametrów metalurgicznych jesteśmy wstanie szybciej wykryć niezgodność i ją skorygować. Każda zmiana w jakości metalurgicznej metalu jest monitorowana na bieżąco przez system ITACA 8.

KONTROLA WYMIAROWA

W Izbie pomiarowej odlewy są kontrolowane czy wymiary są zgodne wymiarowo ze specyfikacją dostarczoną przez klienta. Laboratorium wyposażone jest w cyfrowy sprzęt pomiarowy oraz ramię pomiarowe FARO.

KONTROLA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH

W laboratorium wytrzymałościowym badamy czy właściwości mechaniczne odlewów są zgodne ze specyfikacją klienta. Kontrolowane właściwości to:

 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm
 • Granica plastyczności Rp0,2
 • Wydłużenie A%
 • Twardość HB
 • Udarność KV

ANALIZA MIKROSTRUKTURY

W laboratorium metalograficznym wykonujemy analizę mikrostruktury próbek odlewów w celu określenia takich rzeczy jak:

 • Kształt grafitu
 • Rozmieszczenie
 • Wielkość
 • Proporcje ferrytu i perlitu
 • Zawartość węglików
 • Sferoidalność grafitu

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAS FORMIERSKICH

Podczas każdej zmiany produkcyjnej próbki masy formierskiej trafiają do laboratorium w celu analizy takich parametrów jak:

 • Zawartość procentowa wody
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Wytrzymałość na ścinanie
 • Przepuszczalność
 • Zagęszczalność
 • Osypliwość
 • Wytrzymałość na rozciąganie w strefie kondensacji
 • Straty prażenia
 • Zawartość gliny aktywnej

 

 

Teriel Sp. z o.o.

ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń

tel. 65 572 08 20
fax 65 572 08 64 (Sekretariat)
fax 65 572 14 05 (Dział Handlowy)
fax 65 572 08 32 (Zakupy)

gostyn@teriel.com.pl

NIP: 613-14-57-022

KRS 0000 13 66 70
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy - 1.000.000 zł 

Skontaktuj się z nami