Nasza firma

Nasza firma

Odlewnia Żeliwa Teriel w Gostyniu posiada 80-letnią tradycję w zakresie produkcji wyrobów z żeliwa. Obecnie zakład wytwarza odlewy z żeliwa sferoidalnego - EN GJS - oraz szarego - EN GJL - w oparciu o nowoczesne technologie topienia, formowania oraz produkcji rdzeni.

Posiadamy duże doświadczenie w szybkim uruchamianiu nowych pozycji i specjalizujemy się w średnich seriach produkcyjnych.

Nasze doświadczenie oraz kwalifikacje w połączeniu z szerokim zakresem produkcji przyczyniły się do pozyskania wielu klientów w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

Polityka zarządzania została określona przez Prezesa Zarządu na podstawie strategii rozwoju TERIEL i stanowi zobowiązanie do realizacji przyjętych celów.

Misja firmy: Być partnerem w złożonych przedsięwzięciach produkcyjnych.

Podstawowe założenia strategii rozwoju:

  • Jakość wyrobów jest podstawą dla długofalowego rozwoju firmy.
  • Nasze odlewy muszą mieć konkurencyjną jakość, cenę i być sprawnie dostarczane.
  • Wytwarzanie jest związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne; eliminujemy te aspekty stosując w działalności system zarządzania środowiskowego.
  • Nieustannie doskonalimy nasze kompetencje.
  • Rozwój jest podporządkowany oczekiwaniom strategicznych klientów.
  • Realizacja zobowiązań odbywa się zgodnie z normami i specyfikacjami.
  • Przestrzegamy kodeksu handlowego i uregulowań prawnych. Najważniejsze dla nas są wysokie standardy etyczne.
  • Każdy pracownik naszej firmy jest odpowiedzialny za stałe i systematyczne doskonalenie jakości swojej pracy i poszanowanie środowiska.
  • Jako priorytetowe, traktować będziemy eliminację źródeł wszystkich niezgodności.

Stosowany Zintegrowany System Zarządzania jest gwarancją sukcesu w realizacji strategii rozwoju i jest wspierany przez Zarząd, który deklaruje jego stały rozwój i doskonalenie.

Teriel Sp. z o.o.

ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń

tel. 65 572 08 20
fax 65 572 08 64 (Sekretariat)
fax 65 572 08 32 (Zakupy)

gostyn@teriel.com.pl

NIP: 613-14-57-022

KRS 0000 13 66 70
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy - 1.000.000 zł 

Skontaktuj się z nami